TK NET SPORT je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana sklenil dolgoročni najem treh Teniških igrišč v Trnovem.

Tako bomo v TK NET SPORT pri svojih programih za otroke in odrasle delovali še boljše, saj bomo zaradi večjih kapacitet omogočili boljše urnike in pogoje, predvsem se bomo pa trudili, da bomo ohranili svoj namen in še naprej delovali preko zdravega športnega razvoja najboljše za dobrobit otrok.